SAS

SAS, Scandinavian Airlines transporterade 21,7 miljoner reguljärpassagerare till 101 destinationer med 781 dagliga flygningar. Nätverket är främst dimensionerat efter affärsresenärernas behov, men fritidsresandet är ett växande segment och står för en ökande del av intäkterna. SAS är stora på inrikes i flyg i Skandinavien och flyg från Skandinavien till Europa, USA,

Under 2012 breddade och förbättrade Scandinavian Airlines nätverket i linje med 4Excellence strategin. Totalt öppnades 38 nya linjer. Flertalet av de nya linjerna förbättrade koncernens kunderbjudande mot fritidsmarknaden med delvis flera linjer som enbart flögs under sommarsäsongen. Det bidrog till en förbättring av kabinfaktorn men även av enhetsintäkten under sommaren. Samtidigt ökades kapaciteten och frekvenserna på flera inrikeslinjer vilket förbättrade produkten mot den viktiga affärsmarknaden.

SAS har ett nätverk av destinationer med varierande passagerar¬volymer och distanser, vilket kräver en flygplansflotta med flygplan av olika storlekar och med olika räckvidd för att kunderbjudandet ska vara attraktivt för affärs- och fritidsresenärer. Scandinavian Airlines inklusive Blue1 har 145 flygplan i trafik per den 31 oktober och flottan bestod av 11 långdistansflygplan, 122 kortdistansflygplan, samt 12 regionaljet.


"