Wiens spännande historia

Slott och museum Belvedere

Wien är likt en del andra städer mitt i Europa, som grundlades av romarna. På 1500- och 1600-talen belägrades staden av det Osmanska Riket, men man kunde freda sig. Freden 1814-15 efter Napoleonkrigen hölls här och kallas Wienkongressen.

Visade lite av Wiens roll i den europeiska politiken då. Staden växte och det skapades stora paradgator. Dubbelmonarkin med Ungern upplöstes 1918 efter första världskriget (läs mer nedan). Denna uppdelning och naturligtvis också krigets offer ”förminskade” landet och dess inflytande. 1938 förlorade Wien sin roll som huvudstad, när de tyska nazisterna anslöt Österrike till Stor-Tyskland. Med viss rustningsindustri blev så staden under andra världskriget mål för de allierades bombningar.

Efter kriget delades Wien i fyra delar precis som Berlin. 1955 återfick Österrike sin självständighet och de allierades ockupation upphörde. Staden kunde på nytt utvecklas och ekonomin blomstrade snart igen.

Från 2001 är Wiens historiska centrum på Unescos Världsarvslista. Wien är själv en av de nio delstaterna, som landet består av. Kring sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talen fanns i Wien många filosofer och vetenskapsmän, en välkänd av dem var Sigmund Freud.

100 år sedan Första Världskriget

För 100 år sedan - 28/6 1914 avlossades skotten i Sarajevo, som blev starten till Första Världskriget. Med skotten dödade en medlem i unga Bosnien, Gavrilo Princip, ärkehertigen och kronprinsen Franz Ferdinand och hustrun Sophie von Chotek av Österrike. Händelsen utlöste ”svarta veckan”, som efter några veckor ledde till att Första Världskriget bröt ut.
Dubbelmonarkin Österrike-Ungern misstänkte att Serbien låg bakom dådet och ställde ultimatum om österrikisk medverkan i polisutredningen av mordet inne i Serbien. Österrike-Ungern stöttades av Tyskland, men Serbien accepterade inte kravet och då förklarade Österrike-Ungern krig mot Serbien den 28/7 1914.
I Europa fanns då en ”Trippelallians” med Tyskland, Österrike-Ungern och Italien. Och en ”Trippelentent” med Frankrike, Ryssland och Storbritannien. Genom allianspolitiken kunde ingen av länderna starta ett krig, utan att de övriga länderna drogs med.
Ryssland hade lovat att hjälpa Serbien mot Österrike, så Tsaren började mobilisera. 1/8 förklarade Tyskland krig mot Ryssland. Frankrike tvingades ställa upp på Rysslands sida. 3/8 förklarade Tyskland krig mot Frankrike. Och 4/8 gick tyska trupper in i det neutrala Belgien. Och då blev Storbritannien tvingade att förklara krig mot Tyskland.
”Nu släcks ljusen i hela Europa”, sa den brittiske utrikesministern när katastrofen var ett faktum.
74 miljoner soldater från 33 olika länder kom att kämpade i kriget, som varade fram till 1918. När det gäller lidanden och meningslösa offer så överträffade det på sitt sätt andra världskriget. Och tyvärr väckte det revanschlusta främst i Tyskland med Andra Världskriget som följd.